fbpx

Curs de Comunicare

A comunica înseamnă a pune împreună, a transmite și a primi informații. Cursul introduce niște concepte fundamentale ale comunicării prin prisma principalelor canale senzoriale: vizual, auditiv și kinestezic. A reuși în a identifica modul în care o persoană reprezintă realitatea în propria sa minte, fără filtrele propriilor convingeri și structuri valorice, e fundamental pentru a crea sintonie între interlocutori, pentru a avea atenție și a permite ca mesajul să fie primit în mod exact. Se analizează și modurile prin care se pot crește propriile capacități perceptive și se poate citi comunicarea nonverbală și paraverbală. De asemenea, se abordează tema metamodelului, instrumentul lingvistic care îți permite să ajungi la structura profundă a limbajului, înțelegând în mod clar semnificația specifică care stă în spatele cuvintelor.

DURATA CURSULUI: 16 DE ORE   

LECTOR: ALBERTO WALTER CERICOLAQTR Academy Via Cinque Maggio, 11 20157 Milano (MI) Tel. 392 428 6756