fbpx

Scoala de Naturopatie cu adresa energetica QTR

Cunoașterea care trezește fericirea

Școala de Naturopatie cu adresă energetică QTR ia naștere cu dorința de a forma figuri profesionale înalt calificate și de a spori profesionalismul acelora care se apropie de domeniul holistic din punct de vedere energetic. Printr-un parcurs de conștientizare și de cunoaștere de sine, naturopatul cu adresă energetică QTR este capabil să intervină asupra reechilibrării energetice a individului, concentrându-se pe dimensiunile de bunăstare fizică, mentală, spirituală și emoțională.

Quantum Touch Releasing QTR este o tehnică energetică vibrațională bazată pe utilizarea fizicii cuantice în comuniune cu geometria sacră și cu sunetul. QTR este în stare de a activa procesele de autovindecare prezente în fiecare ființă umană, grație folosirii unor note vibraționale particulare, compuse din simboluri și din cuvinte ghidate de o intenție specifică. Prin QTR este posibil de a lucra cu frecvențe specifice, dintre care fiecare acționează pe diferite aspecte ale complexei, dar coerentei holograme umane. Quantum Touch Releasing lucrează direct pe subiectul care creează conflictul în persoană, ușurând încărcătura emoțională și scoțând la iveală eventuale nuclee profunde, în așa fel încât permite atât terapeutului, cât și persoanei, să atingă mai repede rezultatul, reducând vizibil munca de luare la cunoștință a experiențelor trăite.

CUI SE ADRESEAZĂ ACADEMIA QTR?

Academia QTR este un parcurs de conștientizare și de cunoaștere de sine. Se pot înscrie la școala de Naturopatie cu adresa energetică QTR toți cei care doresc să urmeze un parcurs de cunoaștere de sine și de trezire spirituală.

Este un parcurs care poate avea o deschidere profesională, creând figuri profesionale capabile care să aibă abilități și instrumente de suport pentru bunăstarea holistică a persoanei. De asemenea se pot înscrie la modulele individuale și cei care doresc să aprofundeze parcursul de creștere personală și trezire spirituală.

PARCURSUL FORMATIV

Parcursul formativ este organizat în module: Academia QTR poate fi terminată într-o perioadă cuprinsă între trei și cinci ani. Planul didactic prevede un total de 1300 de ore însumând lecțiile frontale în aulă, la Milano, și parcursurile practice. La fiecare persoană înscrisă la școala de Naturopatie cu adresă energetică QTR vor fi date materiale didactice și fișe pentru fiecare modul.

La finalul fiecărui modul formativ, este prevăzut un examen de verificare a lucrurilor învățate de student. La finalul întregului parcurs formativ, studentul susține un examen practic cu discuția unei teze pentru evaluarea capacității profesionale.

MAI MULTE INFORMAȚII DESPRE

Școala de Naturopatie cu adresă energetică QTR este înscrisă ca Organizație de formare la registrele profesionale Aspin (centru de cercetare înființat de Erba Sacra pentru tutela dezvoltării culturii legate de disciplinele holistice), Opes (Organizația pentru Educare în Sport, instituție pentru promovarea sportului recunoscută de Coni) și Aics (Asociația Italiană de Cultură și Sport).


QTR Academy Via Cinque Maggio, 11 20157 Milano (MI) Tel. 392 428 6756